เรียนรู้ภาษาเดนมาร์ก (school)

มันจะเป็นการได้เปรียบอย่างมากหากคุณรู้ภาษาเดนนิช  ก่อนที่คุณจะเดินทางไปเดนมาร์ก   ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทย้ายถิ่นฐาน เพราะไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว  คุณก็ต้องเข้าสู่ระบบการเรียน และ สอบภาษาเดนมาร์กขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้วีซ่า ประเภทมีถิ่นพำนักในประเทศเดนมาร์ก

พิโร ทอล์ค ( การสนทนา และ โปรแกรมเรียนภาษาเดนนิชเบื้องต้น ) โรงเรียนภาษาเดนมาร์กขั้นพื้นฐาน และ บทเรียนระดับทดสอบภาษา เพื่อย้ายถิ่นฐาน อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เรียนรู้ภาษาเดนมาร์ก


เดนมาร์ก :

 • เดนมาร์ก ตั้งอยู่ทาง ยุโรปตอนเหนือ เป็นประเทศเล็ก
 • เมืองหลวงชือ โคเป็นเฮเก้น มีประชากรอยู่ ประมาณหนึ่งล้านห้าแสน ที่นั่น
 • ประชากรทั้งประเทศประมาณ ห้าล้าน ส่วนมากอาศัยอยู่ในตัวเมือง
 • ธงประจำชาติชื่อ แดนเนอร์บ่อร์ มีสองสี คือ แดง กับ ขาว
 • เดนมาร์กไม่มี ประธานาธิปดี , เดนมาร์ก มี พระราชินี ท่าน ชื่อ มากาเรดเดอร์ ที่สอง
 • โดยปกติแล้วผู้คนส่วนใหญ่จะพูดภาษาเดนิช ที่ทำงาน ที่ โรงเรียน และทั่วๆไป คุณสามารถไปเรียนหลักสูตรภาษาเดนิชได้ที่เดนมาร์ก
 • ราชนี ของเดนมาร์ก ท่านชื่อ มากาเรดเดอร์ ที่สอง และท่านได้ขึ้งครองราช ใน ปี ค.ศ 1972
 • มันสำคัญมาก สำหรับการเรียนภาษาเดนมาร์ก เพราะมันคือ สิทธิ ของคุณเอง
 • ในเดนมาร์ก ที่จะสอบผ่านdanskprøve ( การทดสอบภาษา )
 • โดยส่วนใหญ่หญิงและชายจะมีงานทำ โดยปกติจะทำงานสัปดาห์ละ 37 ชั่วโมง
 • สกุลเงินของเดนมาร์ก คือ โคน และ เอือ สกุลเงินนี้มีทั้ง เหรียญ และ ธนบัตร
 • รัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ เช่น โรงเรียนและแพทย์ แต่รัฐไม่ได้จ่ายบิลต่างๆ คุณต้องจ่ายด้วยตัวเอง
 • โดยทั่วไปการศึกษาในเดนมาร์กจะไม่ต้องเสียค่าใช่จ่าย การเข้าเรียนในระดับประถม มัธยมและ
 • มหาวิทยาลัย โดยปกติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่มีค่าใช่จ่ายในเดนมาร์ก หากต้องการรถพยาบาลกรุณาโทร 112
 • ราชวงศ์ของเดนมาร์กมีอายุมากว่าพันปี ราชวงศ์ของเดนมาร์กยืนยาวที่สุดในโลก
 • เดนมาร์กได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกมากว่า150ปี
 • เดนมาร์กนับถือศาสนาคริสมากกว่าพันปี หลังจากไวกิ้งได้เป็น คริส
 • รัฐสภาของเดนมาร์กมีชื่อเรียกว่า ฟอลเคททิ้ง ทำงานที่ คริสเตรียนส์บอร์ก ที่เมืองคือเบนเฮ้า
 • หนังสือพิมพ์ที่เดนมาร์กสามารถวิพากวิจารณ์การทำงานของรัฐ เพราะว่าเดนมาร์กตามรัฐนูญทุกคนมีอิสระเสรีในการพูด
 • หนังสือพิมพ์ของเดนมาร์กไม่มีเซ็นเซอร์ หนังสือพิมพ์สามารถวิพากวิจารณ์การทำงานของรัฐ กองทัพหรือแม้แต่พระราชินี
 • ทุกๆคนในเดนมา์ร์กมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐ
 • เดนมาร์กไม่มีโทษประหารชีวิต คุณอาจถูกตัดสินโทษปรับหรือจำคุก
 • ในเดนมาร์กคุณไม่ได้สิทธิ์การอาศัยอยู่แบบถาวรโดยอัตโนมัต คุณต้องยื่นขอสมัครเป็นรายบุคคลและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
 • ในเดนมาร์กคุณไม่ได้สิทธิ์เปลี่ยนสัญชาติโดยอัตโนมัต คุณต้องยื่นขอสมัครเป็นรายบุคคลและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
 • การหางานทำเป็นสื่งสำคัญ การได้งานทำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของคุณ
 • คุณสามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาเดนนิชได้ในเดนมาร์ก การเรียนภาษาเดนนืชเป็นสิ่งสำคัญ
 • โดยปกติคุณสามารถไปเรียนภาษาเดนนิชในตอนเย็นได้ หากคุณต้องทำงานในตอนกลางวัน การเรียนภาษาเดนนิชเป็นสิ่งสำคัญ
 • โดยปกติคุณจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างที่เรียนหนังสือ เงินช่วยเหลือนี้เรียนว่า  เอสอุ๊ หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • ในเดนมาร์กผู้ใหญ่สามารถแสวงหาความรู้ได้ เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใหญ่จะแสวงหาความรู้ให้ตนเอง
  เด็กจะเข้าเรียนหนังสือประมาณ 10 ปี การศึกษาระดับประถม และมัธยมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • โดยเฉลี่ยสตรีในเดนมาร์กจะมีบุตร 2 คน ทั้งชายและหญิงมีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
 • ในเดนมาร์กห้ามทุบตีบุตร เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์สามารถตัดสินใจไม่ให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ของตน
 • เดนมาร์กยอมรับพฤติกรรมรักร่วมเพศ  ชาย 2 คน หรือหญิง 2 คน สามารถเป็นคู่สมรสและใช้ชีวิตร่วมกันได้
 • การทำแท้งโดยสมัครใจ เป็นสื่งที่ทำได้ในเดนมาร์ก ผู้หญืงมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าตัวเองต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เรียนรู้ภาษาเดนมาร์ก

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : วีซ่าไปยุโรปหรือเชงเก้น


มื่อเกิดเหตุการฉุกเฉิน :

สถานฑูตไทย ในเดนมาร์ค
Norgesmindevej 18, 2900 Hellerup (nearby Copenhagen)
โทร. +45 39 62 50 10
อี-เมล: mail@thaiembassy.dk
จันทร์ ถึง ศุกร์ : 09.00-16.00 นาฬิกา (ปิดเวลา 12.00-13.00 นาฬิกา)
โทร.นอกเวลาราชการ  40 84 29 88  &  52 75 60 75

ศูนย์ช่วยเหลือสุภาพสตรี : โทร. 70 20 30 82 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

กรณีฉุกเฉิน (police, fire, ambulance, hospital)
ในกรณีฉุกเฉินหรือในสถานการณ์ที่เป็นอัตรายถึงชีวิต เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ถูกทำร้ายร่างกาย หรือป่วยหนัก โปรดแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินหมายเลข 112

ไม่มีผู้ใดที่จะถูกกระทำโดยใช้ความรุนแรง
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัว และเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานเทศบาลไม่มีสิทธิ์เข้าไปแทรกแซง อย่างไรก็ตาม พลเมืองทุกคน ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก จะต้องได้รับความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว การใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึงบุตรและคู่ครอง หากคุณถูกทำร้าย ขู่เข็ญ หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่เต็มใจ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเทศบาล ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง หรือศูนย์ให้คำปรึกษา การใช้ความรุนแรงและการบังคับขู่เข็ญ ควรรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทุกกรณี
ขอความช่วยเหลือก่อนที่จะสายเกินไป
หากคุณต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานเทศบาลหรือศูนย์ให้คำปรึกษา โดยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยชื่อ
ความช่วยเหลือในยามวิกฤติ และศูนย์ให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤติ
หาก มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นและคุณต้องการความช่วยเหลือทันที คุณสามารถย้ายไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤติได้ ที่นั่นคุณจะได้รับที่พักพิงจนกว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรทำอย่างไรต่อไป ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤติ ยังสามารถให้การสนับสนุนด้านสังคม จิตใจ และสนับสนุนทางการเรียนรู้ด้วย
ศูนย์ ให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤติมีกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับทั้งชายและหญิง คุณสามารถนำบุตรไปอยู่กับคุณ ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนี้ได้ด้วย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เรียนรู้ภาษาเดนมาร์ก

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : วีซ่าไปยุโรปหรือเชงเก้น

Print Friendly, PDF & Email