Ejendomsværdiskat i Thailand

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat eller ejendomsskat i Thailand, men du skal betale skat i Danmark, hvis du har rådighed over en bolig i Thailand (såfremt du er skattepligtig i Danmark). En udenlandsdansker skal normalt ikke betale skat i Danmark. Bemærk, at denne artikel er opdateret i 2012.

Boliger i Thailand skal opgives til SKAT

Du skal selv opgive det på din årsopgørelse/selvangivelse under rubrik 212-214 i TastSelv, da SKAT i Danmark ikke ved, om du har en bolig i Thailand.

”For nybyggeri, der ikke efter danske forhold vil kunne vurderes som færdigbyggede pr. 1. oktober i et givent år, skal der ikke betales ejendomsværdiskat i den resterende del af året og det efterfølgende indkomstår.” (SKAT)

Såfremt du ejer en bolig i Thailand eller de-facto ejer en bolig via landstidsleje (3 x 30 år), så er ejendomsværdiskatten lige som i Danmark, men der gælder nogle særregler, eftersom de beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier, enten:

  • ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret (2011),
    ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.
    eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Såfremt der ikke foreligger en godkendt udenlandsk vurdering, hvad der ikke gør i Thailand, må der i stedet tages udgangspunkt i boligens anskaffelsespris. Denne anskaffelsespris skal så indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002.

Hvis anskaffelsesprisen jf. indkomståret 2011 indekseres tilbage til 2001, så bliver værdien reduceret til 49.0%, eller hvis det er tilbage til 2002, så er det til 53,1%.

Men der er en yderligere reduktion, nemlig afstandsprocenten, eftersom danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, og derved skal værdien af den udenlandske bolig reduceres på samme vis. Med udgangspunkt i indkomståret 2011, så skal der yderligere trækkes 15% fra, hvis det er til 2001, eller 18%, hvis det er til 2002.

Faldgrupper for hovedaktionærer

Bemærk, hvis du køber en bolig i Thailand, hvor ejerskabet af boligen kommer til at ligge i et thailandsk selskab, hvor du er hovedaktionær, så kan SKAT vurdere, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat, men personskat af fri bolig, fordi (hvis) den står til rådighed, selvom du ikke benytter den.

Bemærk samtidig, hvis du udlejer en bolig, og det ikke sker gennem et udenlandsk selskab, at det naturligvis også skal angives i din årsopgørelse, men at du samtidig for nogle fradrag.

Denne vejledning om ejendomsværdiskat er blot en introduktion og er derved ikke fyldestgørende, ligesom den kan være forældet, eller der kan være skrivefejl. Derfor påtager vi os intet ansvar, men henviser til din revisor eller juridisk rådgiver, samt til SKAT.

Opdateret: 2012.

Print Friendly, PDF & Email